Článek rekonstrukce a modernizace vodní elektrárny Hučák na Labi

Šauer turbo energo servis

se zabývá komplexními pracemi na malých vodních elektrárnách.

V rámci firemní činnosti jsme schopni zrekonstruovat a zmodernizovat staré zařízení nebo vyrobit nové.

Pro vylepšení technických parametrů, zmodernizovat zařízení na současný stav vědy a výzkumu za použití nových technických materiálů. Po rekonstrukci namontovat zpět a uvést do chodu.

Jakost a kvalitu našich služeb splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009

Máme zkušenosti s opravami turbín typu:

Kaplanova turbína

Francisova turbína

Bánkiho turbína

Peltonova turbína

Provádíme opravy vodních elektráren.
Nabízíme také novou výrobu, opravu a úpravu: stavidla, čistící zařízení česlí, jezové klapky, propustě

včetně dodávky elektrického ovládání.
OPRAVY VODNÍCH ELEKTRÁREN :: VODNÍ TURBÍNY :: ČESLA :: ČISTÍCÍ STROJE MVE
© SAUERSAA 2016