Po opískování povrchů a vyhodnocení stavu oběžných kol a rozváděcích lopat, které jsou většinou nejvíce poškozeny, přistoupíme ke sváření prasklin, prorezlých lopat a návarům chybějícího materiálu.

Důlkové koroze a kavitovaný materiál jsou dostěrkovány plastikovou ocelí a následně povrchy ošetřeny buď keramikou nebo pryží.

Metalurgie nebo silnovrstvým až 0,45mm vysokotlakým nástřikem lodními epoxydovými barvami s normou na slanou vodu.

OPRAVY VODNÍCH ELEKTRÁREN :: VODNÍ TURBÍNY :: ČESLA :: ČISTÍCÍ STROJE MVE
© SAUERSAA 2016